برگزاری جشنواره «شام ما را گرد می آورد» در پارک تشرین

دمشق – سانا

دوربین سانا در جشنواره تفریحی «شام ما را گرد می آورد» که در پارک تشرین دمشق برگزار می شود.