اركستر آواز جمعی”لونا” ترانه های عید میلاد مجید در خانه اپرا را ارائه کرد

دمشق- سانا

ارکستر آواز جمعی”لونا” مجموعۀ از ترانه های عید میلاد مجید با سرپرستی هنرمند حسام الدین بریمو در خانه اپرا را ارائه کرد وبا کمک باندهای مختلف که شامل خواننده ها از تمام گروه های سنی مثل باندها قوس قزح..ألوان..ورد..سنا..شام وارکستر ندی هستند.

در این شب میلادی که در پایان فعالیت های جشنواره آهنگ ملی خوانده بود، ارکستر “لونا” تعدادی از ترانه ها به زبان های مختلف ومهمترین آنها عربی، انگلیسی، فرانسه و آلمانی، به اضافه زبان های لاتین و سریانی و ارمنی را ارائه کردند.

شایان ذکر است که ارکستر آواز جمعی “لونا” شامل پنج گروه فنی وارکستر است وبه صورت جدا گانه و دست جمعی برای احیای آواز جمعی وبازگشت آن به صحنه فرهنگ عربی را کار می کنند.