57 مجسمه در نمایشگاه تندیسگری در سالن الباسل در لاذقیه

لاذقیه-سانا

زیبایی مجسمه سازی با چوب وانواع مختلف  به طور آشکار  در 57 مجسمه در نمایشگاه سه جانبه پیکرسازان (جابر اسعد، غیث ضاهر، مصطفی شخیص) که در نمایشگاه تندیسگری در سالن الباسل در لاذقیه برگزار شده، نشان داده شد.

نمایشگاه سه جانبه تحت عنوان “سمفونی چوب” برگزار شده، ودر این نمایشگاه پیکر سازان مجسمه ها را با سبک اکسپرسیونیست و سبک کلاسیک ارائه دادند وبرخی مجسمه ها داری هنر انتزاعی در حال که تاپلوهای چوبی از تکنیک رولف که یکبعد هنری مدرن نشان داده، استفاده شده ومعنویت ویژکی مجسمه بر چوب با انواع مختلف ورنگ طبیعی آن نشان داده شده است.

حسين

شاهد أيضاً

سوری ها اولین کسانی که سر انسان را از گل مجسمه ساختند

دمشق-سانا یافته های باستان شناسی مشغول از گل  یا خاک رس که در سایت های …