شاعران جوانان سوریه در جشنواره ادبیات وشعر در خانه اپرا را درخشش می کنند

دمشق-سانا

فعالیت های جشنواره ادبیات و شعر جوانان با مشارکت بیست و شش شاعر جوان آغاز شد. اشعار آن به سبک های مختلف بودند به اضافۀ متون نثر و برخی از اندیشه ها و داستان کوتاه در سالن خانه اپرا را ارائه کردند.

این منظومه های شعری موضوعات مثل عشق میهن, اجتماعی، انسان دوستانه ای شامل بودند. شاعران در این اشعار نگرانی وامید جوانان سوریه به آینده میهن را ابراز کردند.

شایان ذكر است كه جشنواره ادبيات وشعر با مشاركت گروه جدید از شاعران تا روز سه شنبه ادامه خواهد داد.

شاهد أيضاً

زخمی شدن دو کودک بر اثر انفجار مین به جا مانده از تروریست ها در حومه درعا

درعا-سانا بر اثر انفجار مین به جا مانده از تروریست ها در شهرک قرفا در …