کودکان سوری از طریق نقاشی های خود پیام صلح و دوستی را به جهان منتقل کرده اند

تیرانا – سانا

کودکان سوری از طریق شرکت در یک نمایشگاه نقاشی که دیروز توسط سازمان”رنگ‌ها برای صلح” در آلبانی افتتاح شد، پیام صلح و دوستی را به جهان منتقل کرده اند.

مشارکت کودکان در این نمایشگاه جهت تکمیل پروژه “رنگ‌ها و ایده‌ها برای برقراری صلح در سوریه” که توسط وزارت آموزش و پرورش کشورمان در سال ۲۰۱۷ با هم‌کاری با گالری /الف نون/  راه‌اندازی شد، صورت گرفت​.

موضوعاتی که توسط کودکان شرکت‌کننده در نقاشی‌ها انتخاب شده‌اند شامل معانی عشق و صلح در مدارس و اولویت وطن در زندگی کودکان است​.

موضوعات انتخاب‌شده توسط کودکان شرکت‌کننده در این نمایشگاه شامل معنای عشق و صلح در مدارس و اولویت وطن در زندگی کودکان است.

نقاشی‌های شرکت‌کننده در حدود ۱۵ سال نیز نشان دادند که چگونه زندگی کودکان متاثر از جنگ بر ضد کشورشان است و این که چه میزان درد در حال ترک است، علاوه بر این که بر روی سربازان شجاع عرب سوری و پرچم ملی روشن است​.

نقاشی‌های کودکان ‌تاثیر جنگ بر كودکان را نشان می دهد و پرتو بر سربازان شجاع ارتش عرب سوری و پرچم ملی می افکند.

مدیر عامل گالری /الف نون/ در مصاحبه با خبرنگار سانا اعلام کرد: هنر یک فرهنگ انسانی است که بشریت را یکپارچه می‌کند و بشریت از طریق هنر با تحکیم ارزش‌های خوبی و زیبایی و ایجاد پل های دوستی میان فرهنگ‌ها ارتقا می یابد.

وی بیان کرد: برگزاری این نمایشگاه در آلبانی که سرزمین مادر ترزا است، پیام صلح را منعکس می‌کند.

غیاث جاویش