کنفرانس سالانه وزارت اوقاف : راه اندازی پروژه فضیلت، وتصویب پروژه قانون جدید وزارت اوقاف

دمشق- سانا

در اختتامیه کنفرانس وزارت اوقاف  که تحت عنوان”فقه بحران در مقابله با فقه فتنه” برگزار شده ، پروژه  فضیلت راه اندازی شد، پروژه مذکور عبارت است از مجموعه از سخنرانی های منبر، برای تاکید بر اهمیت ارزش های اخلاقی وملی ،واستفاده از آن ها برای نشر موعظه در خطبه های نماز جمعه سال آینده می باشد.

همچنین کنفرانس تصویب پروژه قانون وزارت اوقاف جدید، بعداز بحث جزئیات آن، در وزارت واداره های اوقاف در همه استان ها، توصیه کرد.

اینک،توصیه شامل توسعه وفعال سازی شرایط انتخاب کسانی که مناسک مذهبی برگزار می کند، به طور که صاحب تفکرمیان رو ودور از افراطی گری انتخاب شود.

در پایان کنفرانس ضرورت تمرکز بر مسائل کودکان وجوانان وتلاش برای ساختن نسل مؤمن به وطن وهویت خود،  وتقویت ارتباط شهروند سوری به زبان عربی وتقویت نقش زنان در جامعه ،توصیه شد.