وقوع آتش سوزی در اراضی زراعی و ورود خسارات مادی درپی حملات خمپاره ای تروریست ها به شهرک های حومه شمالی حماه

حماه – سانا

گروه های تروریستی ضمن نقض مجدد توافق منطقه کاهش تنش روستاهای الشیخ حدید و الجلمه و شهرک العزیزیه در حومه شمالی حماه را با خمپاره ها هدف قرار دادند.

خبرنگار سانا در حماه از وقوع آتش سوزی در اراضی زراعی درپی حملات خمپاره ای تروریست ها به شهرک العزیزیه در سهل الغاب خبر داد.

خبرنگار سانا در حماه اعلام کرد: گروه های تروریستی حاضر در شهرک های اللطامنه و کفر زیتا امروز با شلیک خمپاره ها به منازل اهالی در روستاهای الشيخ حديد والجلمه تجاوز کردند.

خبرنگار سانا افزود: حملات تروریستی منجر به ورود خسارات مادی به املاک عمومی و خصوصی و انهدام برخی از منازل اهالی شد.

غیاث