تاکید شرکت کنندگان در اجلاس کنفرانس تعامل و اعتمادسازی آسیا بر مخالفت خود با اقدامات یک جانبه

دوشنبه – سانا

کشورهای شرکت کننده در پنجمین اجلاس کنفرانس تعامل و اعتمادسازی آسیا در دوشنبه پایتخت تاجیکستان بر مخالفت خود با اقدامات یک جانبه تاکید و حمایت خود را از توافق هسته ای با ایران اعلام کردند.

به نقل از خبرگزاری اینترفاکس روسیه، در بیانیه پایانی این اجلاس آماده است: برجام عملکرد خود را به اثبات رساند و هیچ جایگزینی برای برجام وجود ندارد.

در بیانیه ای نیز آمده است: از طرف های دیگر می خواهیم تا به تعهدات خود بر اساس برجام و قطعنامه شورای امنیت شماره 2231 جهت تحقیق اهداف مشترک عمل کنند.

شرکت کنندگان در این اجلاس نيز بر حق فلسطینیان برای ایجاد کشور مستقل خود به پایتختی قدس تاکید و مخالفت خود را با هر تصمیم یک جانبه که می توان وضعیت کنونی قدس تبدیل کند، اعلام کردند.

در بیانیه ای نیز آمده است: با توجه به منشور سازمان ملل متحد و اصول قانون بین المللی ما با هرگونه اعمال فشار سیاسی یا اقتصادی غیر قانونی مخالفیم.

شرکت کنندگان نیز بر پایبندی خود به اصول قانون بین المللی تاکید کردند.

شایان به ذکر است که 26 کشور از جمله روسیه، چین و ایران در این اجلاس حضور داشتند.

غیاث جاویش