ژنرال فریج تعدادی از یگان های ارتش سوریه در ریف دمشق را بازدید می کند