میراث فلسطینیان و امید به بازگشت در نمایشگاه /در مسیر قدس/

دمشق – سانا

درد ، امید بازگشت و پایبندی به میراث فلسطینی، مهمترین مواضیع نمایشگاه /در مسیر قدس/ هستند که دیروز در گالری الرواق العربی  در دمشق افتتاح شد​.

این نمایشگاه که توسط انجمن هنرمندان نقاش فلسطین با همکاری کمپین جهانی بازگشت به فلسطین برگزار گردید شامل اثار هنرمندان نقاش فلسطینی بود که با نقاشی های خود از عروبت فلسطین دفاع می کنند.

رئیس انجمن هنرمندان نقاش فلسطین در همین باره به خبرنگار /سانا/ گفت: این نمایشگاه سالانه که برای بزرگداشت روز نکبت با مشارکت هنرمندان نقاش فلسطینی برگزار می‌شود.