بیشتر از 200 عکس در نمایشگاه “جولان با همت وعزم ملت ورهبر برمیگردد”- ویدئو

دمشق- سانا

اتحادیه دانشجویان سوریه،  نمایشگاه به عنوان “جولان با همت وعزم ملت ورهبر برمیگردد”، برگزار کردند.

 

 

779

 

 

 

 

 

 

در این عکسها محیط زیست جولان سوری، اشغال شده توسط رژیم صهیونیستی  وویژگی های وزیبایی که دارد، نشان داده شده،

“جولان با همت وعزم ملت ورهبر برمیگردد”در تالار “رضا سعید” در دانشگاه دمشق برگزار شد.