بازگشت سری جدیدی از آورگان سوری به منازل خود در مناطق آزاد شده از تروریسم

درعا – سانا

خبرنگار سانا از بازگشت سری جدیدی از آوارگان سوری از اردوگاه های پناهندگی در اردن به مناطق خود خبر و توضیح داد: گروه جدیدی از آوارگان با عبور از گذرگاه مرزی نصیب به منازل خود در مناطق آزاد شده توسط ارتش عربی سوریه بازگشته اند.