حزب سوسیال ناسیونالیست سوری : اعلامیه ترامپ درباره جولان جز خطرناکترین مراحل توطئه

بیروت-سانا

حزب سوسیال ناسیونالیست سوری در لبنان از اعلامیه رئیس آمریکا دنالد ترامپ درباره جولان اشغالی سوریه وقدس اشغالی جز خطرناکترین مراحل توطئه های که یک تهدید جدی برای سرنوشت مان تشکیل می دهد، هشدار  داد.

حزب در بیانیه خود هنگام 34 سالگرد شهادت سناء محیدلی که با عملیات استشهادی علیه نیروهای اشغالگر اسرائیلی به شهادت رسیده است، گفت: جنگ ما نه تنها در برابر دشمن صهیونیستی که زمین ما اشغال می کند وملت ما با دست آن کشته می شود. بلکه در برابر همه کسانی که در کنار اشغال وجنایت اسرائیل می ایستند واز آن حمایت می کنند ودر برابر هر کسی که به حق ما تجاوز می کند ودر برابر هر کسی که تلاش می کند برای عادی سازی روابط با دشمن اسرائیلی با دیکته های صهوینیسم آمریکایی میباشد.

حزب سوسیال بر ضرورت پایبندی به گزینه مقاومت و وحدت صفوف تاکید کرد. واز ملت عرب وجهان برای حمایت از مقاومت در برابر اشغال، ترریسم ، تجاوز، نژادپرستی به منظور ایجاد پایه های حق وآزادی تا زمان آزاد سازی تمام سرزمین های اشغالی خواستار شد.

حسین

شاهد أيضاً

صدها قتل عام “اسرائیل” در حق فلسطینی ها از زمان نکبه

قدس اشغالی-سانا تعداد شهدای ناشی از جنایات اشغالگران افزایش یافت و این رقم در پایان …