خواننده سوری حازم الشریف لقب برنامۀ موسیقی عربی (عرب ایدل) را كسب می كند –ویدیو

بیروت-سانا

شرکت کننده سوری حازم شریف، پس از دریافت بالاترین تعداد آرای تماشاگران در قسمت پایانی برنامه، موفق به كسب لقب برنامۀ (عرب ایدل) شد، واين برنامه مشهورترین برنامه های مسابقات خوانندگی عربی محسوب می شود.

پیروزی حازم پسر حلب بعد از برتری بر رقیبان وی که یکی از آنان سعودی به نام « ماجد مدنی» و دیگر فلسطینی به نام«هیثم خلایلی»، محقق شد.

گروهی از ستاره های سوریه و هیئت منصفه که شامل خوانندگان « وائل کفوری»، «نانسی عجرم» و « احلام» و آهنگساز « حسن شافعی»، علاوه بر تعداد زیادی از تماشاگران در اين برنامه حضور داشتند.

شریف پس از اعلام پیروزی خود، آهنگ(بکتب اسمک یا بلادی) را خواند و پیروزی خود را به خانوادۀ وی و به هر شخص سوری را اهدا کرد.

حازم شریف دارنده لقب (عرب ایدل) گفت : من از هر شهروند سوری و عربي که من را پشتیبانی کرد و برای من طی برنامه رای داد، تشکر می کنم.

لازم به ذکر است که این اولین بار شرکت کننده سوری لقب برنامۀ عربی مهم را به دست می آورد.

و از بین نام ها که در این برنامه طی 11 سال شرکت کردند و به کسب تحسین هیئت منصفه موفق بودند عبارتند از:( رویدا عطیه، شادی اسود، نانسی زعبلاوی، هادی اسود، مهند مشلح، حسام مدنیه، وعد بحری، شهد برمدا، فرح یوسف، عبد الکریم حمدان و سهر ابو شروف) .

حازم در مراحل مسابقه، صدای قوی و توانایی خود در اجرایی انواع مختلفی از آهنگ ها را برتری خود ثابت کرد.

کانال (ام بی سی) برنامۀ ارب ایدل در جهان عرب را، از استودیو های واقع در پایتخت لبنان « بیروت» پخش می کند.