ارتش عملیات متمرکز در دیر الزور را انجام می دهد و مقرهای گروه های تروریستی در ریف ادلب و درعا را هدف قرار می دهد

 استان ها- سانا

یگان های از ارتش و نیروهای مسلح عملیات خود در «الغوطه الشرقیه» را ادامه می دهند.

در ریف دمشق، واحدهای از ارتش و نیروهای مسلح تلفات زیادی در تجهیزات نظامی و اعضای وابسته به گروه های تروریستی  در مزرعه ها و روستاهای غوطه شرقیه را وارد کردند.

خبرنگار سانا یاد کرد که ارتش شجاع سوریه مواضع تروریست ها در «کفر بطنا» را منهدم کرد و شماری از تروریست ها به هلاکت رساند.

در حالی که یگانی از ارتش ضربات شدید به گروه های تروریستی در روستای «جسرین» واقع شرق کفر بطنا، را وارد کرد و عده ای از تروریست ها کشته و زخمی شده اند.

و در مزرعه های شهرک دوما، واحدهای ارتش افراد گروه های تروریستی را تعقیب وپیگیریکردند و اماکن آنان را هدف قرار دادند و عده ای از تروریست ها در روستاهای «حوش ضواهره» و « حوش نصری» و مزرعه های آن را کشتند و از بین کشته ها ( غاندی جراح) که ملیت وی کویتی است، می باشد.

همچنین، ضربات متمرکز ارتش سوریه در مزرعه های «حجاریه» نزدیک شهرک دوما به گروه های تروریستی، منجر به کشته شدن تعدادی از عناصر آنان که از بین کشته ها( محمد ابو عیشه و خلیل جمعه) می باشند.

 ارتش مواضع تروریست ها در ریف ادلب را منهدم کرد.

و در ریف ادلب، یگان های از ارتش و نیروهای مسلح مقرهای گروه های تروریستی که با حکومت اردوغان معامله می کنند، را نابود کردند و تلاش های حملۀ بعضی از افراد آنان بر ساکنان « عین سوده» در ریف جسر الشغور را جلوگیری کردند.

منبع نظامی به سانا گفت که واحدهای ارتش ضربات متمرکز به مواضع گروه های تروریستی در « ابو ضهور» و « دبشیه» واقع شرق شهر ادلب را وارد کردند و شماری از تروریست ها کشته و زخمی شده اند.

و در غرب استان ادلب و نزدیک مرز ترکیه، منبع یاد کرد که یگان های از ارتش عده ای از افراد گروه های تروریستی تکفیری را به هلاکت رساندند و خودروهای آنان را نیز منهدم کردند و تلاش نفوذ آنان به سمت « عین سوده» در ریف جسر الشغور را ناگام گذاشتند.

 ارتش سوریه خودروهای بمب گذاری شده را نابود کرد و 50 از افراد گروه های تروریستی در ریف درعا را کشت.

در عین حال، واحدهای از ارتش و نیروهای مسلح ضربات مهلک و شدید به مقرهای گروه های تروریستی تکفیری در «طفس» و شیخ مسکین» را وارد کردند و از بین کشته ها امیر نظامی گروهک / اسود حوران/ می باشد و خودروهای آنان را نیز منهدم کردند.

منبع نظامی به سانا گفت که یگان های ارتش عملیات متمرکز ضد اماکن گروه های تروریستی در طفس و شیخ مسکین را انجام دادند و این عملیات منجر به از بین بردن 50 تروریست، از بین کشته ها(ابو زکریا امیر نظامی گروهک/ اسود حوران/، ومحمد جهاد صوایا) می باشند.

گروه های تروریستی در صفحه های اینترنتی خود اعلام کردند که تعدادی از افراد آنان طی عملیات ارتش سوریه در درعا کشته و زخمی شده اند.

منبع نظامی افزود که واحدهای از ارتش طی عملیات متمرکز خود در «طفس»، مواضع تروریست ها و 4 خودروهای بمب گذاری شده و 5 خودروی دیگر مجهز به مسلسل ضد هوایی و یک انبار مواد منفجر و مین ها و بمب ها را نابود کردند.

 از بین بردن تعدادی از تروریست های داعش در ریف حمص.

در ریف حمص، واحدهای از ارتش و نیروهای مسلح صدمات شدید در صفوف گروه های تروریستی در عده ای از منطقه ها را وارد کردند و عناصر گروه تروریستی (داعش) در ریف شرقی استان را پیگردی کردند.

منبع نظامی به سانا گفت که یگان های ارتش شماری از تروریست ها در منطقۀ «زاره» واقع در رستن- ریف حمص را کشته و زخمی کردند و یک تراکتور پر از سلاح و تجهیزات نظامی را نیز منهدم کردند.

و در ریف شرقی حمص، واحدهای ارتش عملیات شدید خود در روستاهای« سلطانیه» و « سلام غربی» را ادامه دادند و تعدادی از تروریست ها کشته و زخمی شده اند.

منبع اشاره کرد که یگان های ارتش باقیمانده گروه تروریستی داعش در اطراف جبل الشاعر تعقیب می کنند و تلفات زیادی در صفوف آن را وارد کردند.

 کشته شدن شماری از تروریست های داعش در ریف دیر الزور و نابود کردن یک خودروی بمب گذاری شده در محیط فرودگاه.

واحدهای ارتش عملیات موفق در اطراف فرودگاه دیر الزور را انجام دادند و این عملیات منجر به کشته شدن بسیاری از افراد گروه تروریستی داعش و منهدم شدن یک خودروی بمب گذاری نزدیک فرودگاه.

 منبع نظامی به سانا گفت که نتیجۀ عملیات متمرکز و شدید ارتش در ریف شرقی دیر الزور تعدادی از تروریست ها در « مریعیه » و « حویجه» به هلاکت رسیدند.

منبع اضافه کرد که یگان های از ارتش و نیروهای مسلح یک خوردوی بمب گذاری شده قبل از رسیدن آن به یکی از نقطه های نظامی در محیط فرودگاه دیر الزور را منهدم کردند.

ارتش سوریه با همکاری گروه های حمایت شعبی، تعقیب وپیگیری افراد گروه تروریستی داعش در اطراف فرودگاه و حویجه صگر را ادامه می دهد و 2 خودرو حامل تیربار های سنگین را نیز نابود کرد.

شاهد أيضاً

اهالی روستای  “حامو” و نیروهای ارتش سوریه مانع عبور نیروهای آمریکایی شدند

حسکه – سانا اهالی روستای «حامو» در حومه شهر «قامشلی» در شمال شرق سوریه همگام …