ارتش تعدای از تروریست ها در محله الوعر در حمص و در درعا و ریف دمشق به هلاکت رساند

استان ها-سانا

یگان های از ارتش تعدادی عملیات موفق ضد گروه های تکفیری و تروریستی در چند منطقه را انجام دادند. این عملیات موجب کشته شدن شماری از تروریست ها از جمله تروریست های لیبی، شد.

خبرنگار سانا یاد کرد که یگانی از ارتش ضربات مهلک به تروریست ها در محله جوبر را وارد کرد و شماری از آنان از جمله “الهادی الصبراتی لیبی” را به هلاکت رساند.

در همین زمینه، تعدادی از افراد گروه های تروریستی از جمله “ابو محمد العراقی” در مسرابا جنوبی حرستا و در مزارع الحجازیه در دوما کشته شدند.

همچنین یگان های از ارتش مواضع تروریست ها در تل فرزت نزدیک النشابیه را نابود کردند و بیشتر از 20 تروریست را به هلاکت رساندند و تجهیزات نظامی آنان را نیز منهدم کردند.

انجام دادن عملیات دقیق ضد گروه های تروریستی در محله الوعر در حمص

یگان های از ارتش و نیروهای مسلح  عملیات دقیق را بر مواضع گروه های تروریستی در محله الوعر در حمص و در المشیرفه و تل دهب در ریف حمص انجام دادند و تعدادی از آنان به هلاکت رساندند و تجهیزات نظامی آنان را نیز منهدم کردند.

یک منبع نظامی به سانا گفت که یگان های از ارتش تعدادی از تروریست های داعش را در روستای رحوم به هلاکت رساندند و تجهیزات نظامی آنان را نیز منهدم کردند.

یگان های از ارتش 6 موضع گروه های تروریستی در درعا منهدم کردند

یگان های از ارتش و نیروهای مسلح تعدادی از تروریست ها در درعا و ریف آن را به هلاکت رساندند. یک منبع نظامی به سانا گفت که یگان های از ارتش عملیات موفق را بر مواضع گروه های تروریستی در الشیخ مسکین در درعا انجام دادند و تعدادی از آنان به هلاکت رساندند و تجهیزات نظامی آنان را نیز منهدم کردند.

شاهد أيضاً

ارتش سوریه شماری از تروریست ها را در ریف ادلب و درعا و حمص به هلاکت رساند

استان ها- سانا یگان های از ارتش شماری از تروریست ها را در کسیف السن …