شرکت “ساخت و ساز و بازسازی” در شهرستان حمص سه پروژه حیاتی در سال 2014 به اجرا درآورد

حمص-سانا

مهندس محمد عاصی مدیر شعبه شرکت عمومی ساخت وساز و بازسازی در حمص تاکید کرد که :شعبه باسرعت اجرای ده ها پروژه در بخش های مختلف ادامه خواهد داد باوجود تعداد زیادی از مشکلات وشرایط ناملایم می باشد..

وی به سانا گفت : در صف اول از پروژه های اجرا شده توسط شعبه، بروژه ساختن مسکن پناهگاه برای مردم آسیب دیده از عملیات تروریستی مسلح با قیمت 487 ملیون لیر سوری است که شامل مسکن های سر پناه در حسیاء برای چهار هزار نفر علاوه بر مرکز بهداشت، خدمات، مدارس، زمین های بازی و بازار است.

وی افزود که شعبه، مرکز پناهگاه برای آوارگان در شهرستان صنعتی حسیا با قیمت 718 ملیون لیر سوری را می سازد ومیزان اجرای این بروژه به 35 در صد رسید.

به اضافۀ پروژه بازسازی  بیمارستان دیر عطیه و پروژه ورزشگاه در تلکلخ و پروژه ساختمان اداری شرکت گاز سوریه که در حال ساخت وساز هستند.

عاصی توضیح داد که امسال شعبه شرکت سه پروژه را تحویل کرد که شامل بیمارستان مخرم فوقانی وپروژه نوسازی درمانگاه زهراء ودرمانگاه کرم اللوز می باشد.

شاهد أيضاً

یک هواپیمای کمک‌رسان ایرانی وارد فرودگاه بین‌المللی حلب شد

حلب-سانا عصر امروز یک فروند هواپیمای امدادی ایرانی حامل کمک های پزشکی، غذایی و بشردوستانه …