ارتش عملیات خود در ریف شرقی حمص ادامه می دهد و تعدادی از تروریست ها در درعا را کشت و مواضع آنان در ریف قنیطره و حمص را منهدم کرد.

استان ها-سانا

یگان های از ارتش و نیروهای مسلح عملیات خود ضد گروه های تروریستی تکفیری در منطقۀ«وعر» و ریف شرقی حمص را گسترش داد وصدمات شدید در صفوف آنان را وارد کردند.

واحدهای دیگر از ارتش تعدادی از تروریست ها در ریف قنیطره را کشته و زخمی کردند.

ارتش عملیات خود در ریف درعا را ادامه می دهد..

منبع نظامی به سانا گفت که یگان های از ارتش شماری از تروریست ها که با رژیم صهیونیستی کار می کنند، در «الشیخ مسکین» شمال درعا را از بین برد و تلفات زیادی در سلاح و تجهیزات نظامی آنان را نیز وارد کرد.

در حین که گروه های تروریستی در رسانه های آنان اعلام کردند که عده ای از افراد آنان در الشیخ مسکین کشته شدند و ابزارهای نظامی آنان نیز نابود شدند.

و در روستای «عثمان» شمال شهرک درعا، منبع یاد کرد که یگان های از ارتش و نیروهای مسلح تلاش نفوذ تروریست ها به سمت نقطه های نظامی در محیط روستا را ناگام گذاشتند و تعدادی از آنان را کشته و زخمی کردند.

همچنین، یگانی از ارتش شماری از تروریست ها در «سلمین» شمال درعا را به هلاکت رساند.

منبع اشاره کرد که واحدهای از ارتش ضربات مهلک به مقرهای تروریست ها در «شیخ مسکین»، «دیر عدس» و « تل خضر» را وارد کردند و بسیاری از تروریست ها کشته شدند.

کشته شدن تروریست های تکفیری در «نبع صخر» و « عجرف» در ریف قنیطره

در همین حال، منبع نظامی گفت که یگانی از ارتش و نیروهای مسلح تعدادی از تروریست ها در دهِ « نبع صخر» را به هلاکت رساند.

منبع افزود که واحد از ارتش عده ای از تروریست ها در اطراف روستای «عجرف» نزدیک روستای «خان ارنبه» را کشته کرد.

منبع یاد کرد که ارتش مواضع گروه های تروریستی تکفیری در «ام باطنه» در ریف قنیطره را منهدم کرد و همۀ عناصر آن را از بین برد .

ارتش افراد «داعش» در ریف شرقی حمص را تحت تعقیب وپیگیری می کند

همچنین، یگان های از ارتش و نیروی مسلح عملیات خود ضد اماکن تروریست های تکفیری در «وعر» و ریف شرقی حمص را ادامه دادند و صدمات شدید در صفوف آنان را وارد کردند.

منبع نظامی به سانا گفت که واحدهای ارتش عملیات شدید ضد مقرهای تروریست های «داعش» در اطراف کوه شاعر در ریف شرقی حمص را ادامه دادند و افراد آن را پیگردی می کنند.

منبع اضافه کرد که یگان های از ارتش تعدادی از تروریست ها در روستاهای «رجم قص» و «مشیرفه» شرق حمص را کشته کردند.

منبع اشاره کرد که واحد از ارتش شماری از تروریست ها در « بیت نبهان» نزدیک تلبیسه شمال حمص را از بین برد.

در جهت غربی حمص، منبع گفت که یکان های از ارتش و نیروهای مسلح عده ای از تروریست ها در منطقۀ وعر را به هلاکت رساندند و تلاش  آنان برای نفوذ به سمت پل خراب را جلوگیری کردند.

شاهد أيضاً

اهالی روستای  “حامو” و نیروهای ارتش سوریه مانع عبور نیروهای آمریکایی شدند

حسکه – سانا اهالی روستای «حامو» در حومه شهر «قامشلی» در شمال شرق سوریه همگام …