شهادت 10 غیر نظامی از جمله چند کودک درپی حملات هوایی جنگنده های “ائتلاف بین المللی” به مخیم الباغوز

دير الزور – سانا

منابع محلی از شهادت 10 غیرنظامی از جمله چند کودک درپی حملات هوایی جنگنده های “ائتلاف بین المللی” به مخیم الباغوز در ریف جنوبی شرقی دیر الزور خبر دادند.

ائتلاف بین المللی علیه غیرنظامیان سوریه مرتکب چندین کشتار جمعی شده بود و جنگنده های این ائتلاف ده ها بار به روستای الباغوز و اطراف آن در ریف جنوبی جنوبی شرقی دیر الزور حمله کردند که درپی آن صد ها غیرنظامی که اغلب آنان کودکان و زنان بودند، شهید یا زخمی شدند.