روزنامه دیلی میل: کشته شدن یک تبعه دیگر بریتانیایی عضو گروه تروریستی داعش در سوریه

لندن-سانا

روزنامه بریتانیایی دیلی میل نوشت که  یک تبعه دیگر بریتانیایی عضو گروه تروریستی داعش در سوریه کشته شد و بنابر این تعداد بریتانیایی ها که در سوریه کشته شدند، به 32 نفر رسیده است.

روزنامه توضیح داد که در مارس گذشته علی کالانتار که 19 سال دارد، از شهر کوفنتری غربی بریتانیا با دو دوست خود به سوریه آمد و به گروه تروریستی داعش پیوست.

روزنامه اشاره کرد که کالانتار پس از پیوستن به گروه تروریستی داعش با یک دختر بریتانیایی به نام زهره حلانی ازدواج کرد. این دختر با خواهرش از شهر منچستر فرار کرده و به گروه تروریستی داعش پیوسته بود.

در این زمینه، عضو مجلس عوام بریتانیا خالد محمود تصریح داد که حدود دو هزار بریتانیایی به گروه تروریستی داعش پیوستند و این امر در تناقض است با بیانیه های حکومت بریتانیایی که می گوید که تعداد بریتانیایی ها که به گروه تروریستی داعش پیرستند، حدود 500 نفر فقط.