ناکام گذاشتن تلاش های تروریست های “جبهه النصره” برای نفوذ از سمت شهرک مورک به سوی تل بزام در ریف شمالی حماه

حماه-سانا

در راستای پاسخ به نقض های مکرر توافق منطقه کاهش تنش، یگان های ارتش عربی سوریه عملیات سهمگین علیه محاور تحرکات گروه های تروریستی که در حال تلاش بودند برای نفوذ به سمت نقاط نظامی در ریف شمالی حماه انجام داد.

خبرنگار سانا اعلام کرد: یکی از یگان های ارتش عربی سوریه در تل بزام در ریف حماه، صبح امروز ضربات دقیق به گروه های تروریستی وابسته به گروه “جبهه النصره” که در حال تلاش بودند برای نفوذ از سمت شهرک مورک به سوی نقاط نظامی در تل بزام در ریف شمالی حماه وارد کرد.

خبرنگار سانا گفت: یگان های ارتش عربی سوریه مخفیگاه ها و راکت های تروریست ها را در شهرک اللطامنه در ریف شمالی حماه مورد هدف قرار دادند.

خبرنگار در ادامه افزود: این ضربات موجب ناکام گذاشتن تلاش های نفوذ گروه های تروریستی و کشته و زخمی شدن آنها و انهدام تسلیحات و مهمات آنها (تروریست ها) شد.