دکتر بثینه شعبان: سوریه به جنگ خود ضد تروریسم ادامه می دهد

مسكو-سانا

دکتر«بثینه شعبان» مشاور سیاسی و رسانه ای ریاست جمهوری کشورمان بر ادامه جنگ سوریه ضد تروریسم و آزادی خاک خود از حضور تروریست ها و اشغالگر، تاکید کرد.

شعبان افزود: آمریکا و برخی از کشورهای غربی از تروریسم در سوریه حمایت کردند و به بهانه مبارزه با تروریسم به کشورها حمله می کنند.

دکتر«بثینه شعبان» مشاور سیاسی و رسانه ای ریاست جمهوری سوریه در کنفرانس «والدای» مسکو گفت: سوریه و متحدانش به طور عملی با تروریسم مبارزه می کنند..و کشورهایی که ادعا مبارزه با تروریسم دارند و در راس انها آمریکا، از تروریسم در سوریه با هدف طولانی کردن زمان بحران در این کشور حمایت می کنند.

مشاور سیاسی و رسانه ای ریاست جمهوری کشورمان گفت: نیروهای اشغالگر آمریکایی در منطقه التنف از آزادسازی این منطقه از دست تروریسم جلوگیری می کند.

شعبان یادآور شد: تروریسم بین المللی که به هر مکانی حمله می کند، به طور هدفمند از سوی کشورهای مورد نظر حمایت می شود.

شعبان گفت: روسیه بیش از یکبار از آمریکا خواست تا برای مبارزه با تررویسم در سوریه هماهنگ شوند، اما آمریکا امتناع کرد.

وی ادامه داد: آمریکا و متحدانش، به بهانه مبارزه با تروریسم به کشورها حمله می کنند و ثروت هایشان را به یغما می برند.

وی تاکید کرد: ایالت متحده آمریکا و برخی از کشورهای غربی، تروریستها در سوریه را پشتیبانی کردند و اطلاعات دروغین این مسئله را همراهی کردند.

شعبان ادامه داد: وجود تروریسم تصادفی و ناگهانی نبوده است، بلکه برنامه ریزی شده و با سرمایه گذاری تاریخی از سوی کشورهای انجام گرفته است که مدعی مبارزه با آن هستند.