توزیع 800 سبد غذایی و بهداشتی به اهالی اردوگاه یرموک

دمشق-سانا

با حمایت از حکومت سوریه، اداره کل امور پناهندگان عرب فلسطین و آژانس امدادرسانی و کاریابی آوارگان فلسطینی “آنروا” امروز 800 سبد غذایی و بهداشتی را به مردم به دام افتاده توسط گروه های تروریستی مسلح در اردوگاه یرموک توزیع کرد..

مدیر کل اداره علی مصطفی ، در بیانیه ای به سانا تصریح کرد که کمک هایی که با حمایت از حکومت سوریه و تحت نظارت کمیته عالی امدادرسانی که به مردم در خیابان “راما” توزیع شدند عبارتند از: 400 سبد غذایی با نان و 400 سبد بهداشتی.

مصطفی اشاره کرد که نقطه پزشکی تابع به آنروا، 4 هزار واکسیناسیون فلج اطفال را به سازمان هلال سرخ فلسطینی تسلیم داد و درمان بیماران در منطقه توزیع و ارائه دارو به مردم را ادامه داد. وی بر اخراج 7 وضعیت انسانی از اردوگاه تأکید کرد.

وی توضیح داد که مجموع سبدهای که از 30 ژانویه تا امروز به ساکنان اردوگاه یرموک چه سوری چه فلسطینی توزیع شده، به 55974 سبد غذایی و 11584 سبد بهداشتی رسیده است.

شاهد أيضاً

توزیع 347 سبد غذایی بر اهالی اردوگاه یرموک

دمشق-سانا با حمایت از دولت سوریه، اداره امور پناهندگان عرب فلسطینی و آژانس امدادرسانی و …