تیم برنامه نویسی دانشگاه تشرین در لاذقیه به مسابقات جهانی صعود کرد

تیم برنامه نویسی دانشگاه تشرین” ام سی سکویر” که از دانشجویان(مجد غدا، سامی عماد، حسین قره فلاح،ومربی تیم مهندس علاء جراد) متشکل شده، بعداز رقابت های شدید با تیم های شرکت کننده درمسابقات برنامه نویسی که در مصر برگزار شده ،  با کارت صعود به مسابقات جهانی برنامه نویسی به سرزمین سوریه برگشتند،