هلاکت تروریست های “داعش” در بیابان تدمر و مصادره تسلیحات آنها