در یادآوری اعتصاب جامع علیه الحاق غیر قانونی یک جانبه جولان… اهالی جولان بر وابستگی خود به سرزمین مادی وایستادگی در برابر تمام پروژه های صهیونیستی تاکید کردند

القنیطره-سانا

اهالی بلندیهای جولان عربی سوریه پنج شنبه آینده مراسم سالگرد اعتصاب جامع علیه تصمیم رژیم صهیونیستی برای الحاق غیر قانونی یکجانبه جولان اشغالی برگزار خواهند کرد.

این اعتصاب به یک سنت ملی تبدیل شده است ، ودر آن فرزندان سوریه بر وابستگی خود به هویت و اعتراض علیه انواع اشغالگری تاکید کردند.

به مناسبت 37 سالگی این اعتصاب قهرمانانه، اهالی جولان بار دیگر بر ادامه مبارزه با تمام پروژ های شهرسازی جدید که قصد یهودی سازی جولان را دارد و وابستگی خود با هویت عربی سوری واعتماد خود به آزادسازی تمام سرزمین های اشغالی وبازگشت آن به میهن مادری ، تاکید کردند.

طی یک تماس تلفنی با خبرنگار سانا در القنیطره شیخ سلیمان المقت از شهرک مجدل شمس تاکید کرد که فرزندان جولان در برابر هرگونه تلاش رژیم صهیونیستی برای یهودی سازی جولان وجدایی آن از حاکمیت سوریه والحاق غیر قانونی یکجانبه آن به این رژیم می ایستند.

وبر اعتماد اهالی جولان اشغالی به ارتش عربی سوریه وتوان آن در آزادسازی تمام خاک جولان اشغالی تاکید کرد.

 

حسین

شاهد أيضاً

20 زندانی فلسطینی در زندان های رژیم صهیونیستی دست به اعتصاب غذا زدند

قدس اشغالی-سانا حدود 20 زندانی فلسطینی در زندان های رژیم صهیونیستی روز سه شنبه در …