نیروهای اشغالگر آمریکا و شبه نظامیان /قسد/ مانع رسیدن کمک ها به اهالی شهرک هجین شدند

دير الزور – سانا

نیروهای اشغالگر آمریکا و شبه نظامیان /قسد/ برای دومین بار مانع رسیدن کمک های انساندوستانه دولت سوریه و سازمان هلال احمر عربی سوریه و مرکز هماهنگی روسیه به اهالی شهرک هجین در ریف دیرالزور شدند.

محمد ذیاب هماهنگ کننده رسانه ای سازمان هلال احمر عربی سوریه در این باره توضیح داد: شبه نظامیان “قسد” مانع ورود یک کاروان شامل 10 دستگاه کامیون حامل بسته های آب آشامیدنی، دارو، لوازم بهداشتی و سایر کالاهای ضروری از طریق گذرگاه ‘الصالحیه’ به شهرک هجین شدند.

هماهنگ کننده رسانه ای سازمان هلال احمر عربی سوریه گفت: هفته گذشته نیز شبه نظامیان /قسد/ اجازه ارسال کاروان کمک ها به مردم هجین ندادند و به این بهانه که نیروهای اشغالگر آمریکا در این منطقه مستقر هستند، از ورود کاروان به داخل شهرک جلوگیری کردند.

غیاث