یک نمایشگاه در تالار دانشکده هنر در دانشگاه دمشق افتتتاح شد

دمشق-سانا
در چارچوب رویدادهای فرهنگی که آنها را دانشکده هنر تنظیم می کند، نمایشگاه مهندس معماری محمد هشام خیاط در تالار دانشکده هنر در دانشگاه دمشق افتتتاح شد. 9-306x203
معاون رئیس دانشگاه در امور علمی سرکار خانم دکتر هند داود توضیح داد که این رویدادهای فرهنگی در چارچوب کوشش دانشگاه برای فعال کردن فعالیت های هنری در دانشکده ها و بالا بردن سطح دانشجویان و سلیقه شان هنری می آیند. دکتر داود اشاره کرد که نقاشی های به نمایش گذاشته که محله های قدیمی دمشق و خانه ها و کوجه های آن مجسم می کنند، میراث سوریه را مستندسازی می کند و پیوند جوانان را با محیط خود افزایش می دهد.
معاون رئیس دانشکده هنر دکتر ایاد محمود توضیح داد که کارهای مهندس خیاط نشانگر از حالت ساختمانی در دمشق با روش معماری میراثی دقیق از لحاظ هنری است. وی افزود چیزی که کار خیاط را متمایز می کند این است که ادغام بین حس هنری و معماری.10-306x203111111
مهندس خیاط به سانا تصریح کرد: “من روش خاصی در کار دارم و به منظور اختلاف با دیگر هنرمندان، فقط از رنگ های سفید و سیاه استفاده می کنم”.
خیاط افزود: “سعی کردم آنچه از مهندسی مانند سایه و روشنی یاد گرفتم، در نقاشی ها که تعداد آنها 28 است، استخدام کنم.
قابل ذکر است که خیاط در سال 1970م فارغ التحصیل شد و بسیاری از نمایشگاه های فردی و جمعی را تنظیم کرد و اکنون در دانشکده هنر دانشگاه دمشق به عنوان استاد کار می کند.

شاهد أيضاً

برگزاری نمایشگاه هنری برای کودکان در شهر طرطوس

طرطوس-سانا کارگاه هنری “اورنینا” نمایشگاه هنری برای کودکان را با عنوان “سلام بر مادر ما …