ارتش سوریه ضربات مهلک ضد گروه های تروریستی تکفیری در قنیطره و ریف شمالی لاذقیه و حمص وارد کرد.

استان ها-سانا

در ریف قنیطره، یگان های از ارتش و نیروهای مسلح تعدادی از تروریست ها در بریقه، معلقه و ممتنه را به هلاکت رساندند.

همچنین، واحدهای از ارتش و نیروهای مسلح عملیات خود ضد گروه های تروریستی در عده ای از منطقه های ریف شمالی لاذقیه ادامه داد و شماری از تروریست ها را کشته و زخمی کردند و سلاح و تجهیزات نظامی آنان را نیز منهدم کردند.

منبع نظامی گفت که یگان های ارتش و نیروهای مسلح مواضع تروریست ها در روستاهای دورین، کفر دلبه و ترتیاح در لاذقیه را نابود کردند.

منبع افزود که ارتش 3 خودروها حامل تیربار سنگین را منهدم کرد و شماری از تروریست ها در ریف شمالی لاذقیه را کشت.

منهدم کردن انبار سلاح متعلق به گروه های تروریستی در ریف حسکه

در ریف حسکه، واحدهای از ارتش و نیروهای مسلح و با همکاری گروه های حمایت شعبی، انبار سلاح و تجهیزات نظامی تروریستی را نابود کردند و تعدادی از تروریست کشته شدند.

منبع در استان حسکه به خبرنگار سانا گفت که واحد از ارتش و نیروهای مسلح انبار سلاح و تجهیزات نظامی و خودروهای تروریستی در منطقۀ تل بارود غرب شهر حسکه را منهدم کرد.

منبع اضافه کرد که یگان های از ارتش اماکن تروریست ها در منطقۀ کرامه،مبطوح،صدیق و خمائل را هدف قرار دادند وعده ای از تروریست ها را به هلاکت رساندند و ابزارهای نظامی آنان را نیز منهدم کردند.

ارتش مواضع تروریست ها را نابود کرد و گروه های تروریستی اعلام کرد که تعدادی از افراد آنان در ریف حماه کشته شدند.

یگان های ارتش و نیروهای مسلح مواضع گروه های تروریستی در ریف حماه را هدف قرار دادند و سلاح و تجهیزات نظامی آنان را نیز نابود کردند.

منبع نظامی به سانا گفت که واحدهای از ارتش و نیروهای مسلح عده ای از تروریست ها در بلعاس و روستای جنی در ریف حماه را به هلاکت رساندند و خودروهای آنان که حامل تیربارهای سنگین را نیز منهدم کردند.

منبع اضافه کرد که ارتش سوریه تعدادی از تروریست ها در حانوتیه ، عدنه، هداج و کفر زیتا در ریف حماه را از بین برد.

همچنین، گروه های تروریستی در صفحه های اینترنتی خود اعلام کردند که تعدادی از افراد آنان در حماه کشته شدند.

و در ریف حمص،یگان های از ارتش شماری از تروریست های(داعش) در ریف شرقی حمص را کشته و زخمی کردند.

منبع نظامی یاد کرد که واحدهای از ارتش و نیروهای مسلح مواضع تروریست ها در اطراف حقل شاعر در ریف حمص را نابود کردند.

منبع اضافه کرد که یگانی از ارتش خودروی متعلق به تروریست ها در تل ابو سلاسل را منهدم کرد و عده ای از تروریست ها در صهیریج، سلام شرقی و در محیط چاه نفتی جزل را کشت و تلاش نفوذ تروریست ها از جهت عقرب به سمت روستای تاعونه در منطقۀ حوله شمال غرب حمص را ناگام گذاشت.

همچنین، خبرنگار سانا در حمص گفت که واحدهای ارتش و نیروهای مسلح اماکن تروریست ها در رستن را نابود کردند و تلاش حملۀ تروریست ها به بیمارستان ملی در روستای تلدو را جلوگیری کردند و تعدادی از تروریست ها در روستای سلام غربی را به هلاکت رساندند.

و گروه های تروریستی در صفحه های اینترنتی خود اعلام کردند که شماری از اعضای آنان با دست ارتش سوریه کشته شدند.

شاهد أيضاً

انهدام یک پهپاد مهاجم توسط پدافند هوایی ارتش عربی سوریه در نزدیکی پایگاه حمیمیم

لاذقيه-سانا پدافند هوایی سوریه با پهپاد مهاجمی که به پایگاه حمیمیم نزدیک شده بود مقابله …