ارتش سوریه بر تعدادی از مناطق شیخ مسکین در ریف حلب تسلط پیدا کرد و تلاش نفوذ تروریست ها از لبنان را ناکام گذاشت.

 

استان ها- سانا

از بین بردن تعدادی از تروریست ها در ریف دمشق که ملیت بعضی از آنان لیبی است و جلوگیری کردن تلاش  تروریست ها برای نفوذ از لبنان به کوه های قلمون.

یگان های از ارتش و نیروهای مسلح شماری از افراد گروه های تروریستی تکفیری در «الغوطه الشرقیه» را به هلاکت رساندند و تلاش تروریست ها برای نفوذ از لبنان به سمت کوه های قلمون را ناگام گذاشتند.

خبرنگار سانا گفت که واحدهای ارتش و نیروی مسلح تعدادی از تروریست ها که ملیت بعضی از آنان لیبی است و دیگران از گروه «جیش اسلام» هستند، در مزرعه های حوش ضواهره و شرق شهرک دوما را کشتند.

ارتش سوریه عملیات خود در دوما و حرستا ادامه داد و عده ای از تروریست ها در محیط مسجد حمزه بن عبد مطلب در شهرک حرستا را از بین برد.

همچنین، یگانی از ارتش سلاح و تجهیزات نظامی گروه های تروریستی در حرستا را منهدم کرد و 6 تن از اعضای آن در شرق شرکت«شموط» را به هلاکت رساند.

از سوی دیگر، واحد از ارتش ضربات مهلک به مواضع تروریست ها در روستای عربین و مزرعه های عالیه و عب نزدیک شهرک دوما وارد کرد و تعدادی از تروریست ها کشته و زخمی کرد.

و در منطقۀ جوبر ارتش سوریه اماکن تروریست های تکفیری را هدف قرار داد و شماری از تروریست ها به هلاکت رسیدند.

همچنین یگان های از ارتش شماری از تروریست ها در مزرعه های روستاهای جربا، قاسمیه ، بحاریه و زمانیه در الغوطه الشرقیه را کشته و زخمی کردند.

در منطقۀ قلمون، واحدهای ارتش تلاش تروریست های تکفیری برای نفوذ از طریق گذرگاه های غیر قانونی به جهت روستا های قاره، جراجیر و عسال ورد را ناگام گذاشتند و عده ای از آنان کشته شدند و سلاح و تجهیزات نظامی آنان را هم نابود کردند.

یگان های ارتش مواضع تروریست ها در ریف حلب را منهدم کردند.

و در ریف حلب واحد های ارتش مواضع تروریست ها در عده ای از منطقه های حلب را هدف قرار دادند و شماری از آنان را از بین بردند.

منبع نظامی به سانا گفت که یگان های ارتش و نیروهای مسلح تعدادی از تروریست ها در قباسین و در روستاهای حریتان،طاموره، عامریه، بیانون و منصوره در منطقۀ کوه سمعان را کشتند.

منبع افزود که واحدهای ارتش عده ای از تروریست ها در اطراف حیدریه و میسر و لیرمون غرب حلب را به هلاکت رساندند.

همچنین، گروه های تروریستی در صفحه های اینترنتی اعلام کرد که شماری از افراد آنان طی عملیات ارتش سوریه در حلب و ریف آن کشته شدند.

کشتن تروریست ها در روستاهای کفر سجنه و هبیط در ریف ادلب

در ریف ادلب یگان های ارتش ضربات مهلک در صفوف گروه های تروریستی تکفیری وارد کردند و تعدادی از تروریست ها را کشته و زخمی کردند و سلاح و تجهیزات نظامی آنان نیز منهدم کردند.

منبع نظامی به سانا گفت که واحد از ارتش شماری از تروریست ها در روستای کفر سجنه بین حلب و حماه را به هلاکت رساند.

منبع اضافه کرد که یگانی از ارتش و نیروی مسلح عده ای از تروریست ها در روستای هبیط جنوب غرب ریف ادلب و در شهرک خان شیخون را از بین برد.

همچنین، منبع اشاره کرد که یگان های از ارتش و نیروهای مسلح اماکن تروریست ها در سلمانیه، معره مصرین، ابو ضهور، تل سلمو و عین بارده در ریف ادلب را نابود کردند و تعدادی از تروریست ها را کشته و زخمی کردند.

ارتش سوریه بر عده ای از منطقه های شیخ مسکین در ریف درعا تسلط کرد.

و در ریف درعا واحدهای ارتش و نیروی مسلح خسارت بزرگی در صفوف گروه های مسلح تکفیری را وارد کردند و شماری از تروریست ها را به هلاکت رساندند در همین زمان که ارتش بر عده ای از منطقه های شیخ مسکین را تسلط پیدا کرد.

منبع نظامی یاد کرد که یگان های از ارتش و نیروهای مسلح بسیاری از تروریست ها در روستای شیخ مسکین را کشتند و خودروهای آنان را نیز منهدم کردند.

منبع افزود که واحدهای دیگر از ارتش عده ای از تروریست ها در روستاهای صیدا و غاریه غربی و طفس در درعا را کشتند.

منبع اشاره کرد که یگان های از ارتش موضع تروریستی در تل حاره که نزدیک خط مرزی با جولان را نابود کردند.

منبع گفت که واحدهای ارتش شماری از تروریست ها در محیط روستای عثمان و در اطراف چاه ام درج در درعا را کشته و زخمی کردند ، همچنین مواضع تروریست ها در سلمانیه و معره مصرین و ابو ضهور و تل سلمو و عین بارده را منهدنم کرد و تعدادی از تروریست ها کشته شدند.

منبع افزود که ارتش عده ای از تروریست ها در جاسم، نوی، دیر عدس، شیخ مسکین، فقیع و طفس را از بین برد.

از سوی دیگر، گروه های تروریستی تکفیری در صفحه های اینترنتی خود اعلام کردند که شماری از عناصر آنان طی عملیات ارتش سوریه در ریف درعا کشته شدند.

شاهد أيضاً

انهدام یک پهپاد مهاجم توسط پدافند هوایی ارتش عربی سوریه در نزدیکی پایگاه حمیمیم

لاذقيه-سانا پدافند هوایی سوریه با پهپاد مهاجمی که به پایگاه حمیمیم نزدیک شده بود مقابله …