ترجمه بین ادبیات عربی و فارسی در یک سخنرانی در مرکز فرهنگی سوریه در تهران

تهران-سانا

مرکز فرهنگی سوریه در تهران دیروز یک سخنرانی با عنوان ” ترجمه، پل ارتباطات فرهنگی بین ادبیات عرب و ادبیات فارسی” برگزار کرد.

سامر الاحمد پژوهشگر و مترجم سوری در سخنرانی اش گفت که فرهنگ و ادبیات آینه تاریخ هر ملت است و ادبیات یک پیامی به همه کشورهای جهان برای نشر استقرار وهماهنگی بین مردم به شمار می رود. وی افزود: ترجمه از روش های تقارب و همسان سازی میان تمدن های ملل و یک عنصر تأثیر گذار در تقریب مردم محسوب می شود.

احمد توضیح داد که رابطه بین ادبیات عرب و فارسی ریشه از قرن های طولانی دارد و این رابطه در قرن چهارم هجری بعد از دروه عباسی که عصر طلایی آمیزش بین فرهنگ عرب و فارسی به خصوص در زمینه ترجمه به شمار می رود،  به اوج خود رسیده است.

احمد در پایان گفت که مترجم باید جزئیات هر دو زبان و اوضاع اجتماعی و سیاسی و اصطلاحات رایج در اثر ترجمه شده را بداند تا به متن واضح و درست برسد.

در این زمینه، طارق ناصر مدیر مرکز فرهنگی سوریه در تهران از دست اندر کاران ترجمه دعوت کرد تا  در نقل ادبیات عرب به خصوص ادبیات سوریه به زبان فارسی بیشتر تلاش کنند تا خواننده ایرانی بتواند از ادبیات و شاعران و فرهنگ سوریه آگاه باشد.