تاکید رئیس پارلمان سوریه بر اهمیت تقویت همکاری ها بین سندیکاهای سوریه و اردن در مرحله بازسازی

دمشق – سانا

حموده صباغ رئیس پارلمان کشورمان امروز در دیدار با هیاتی از سندیکای پیمانکاران اردن بر اهمیت نقش هیات های سندیکاها و حزب ها و سازمان های عربی که به سوریه سفر می کنند، تاکید و بیان کرد: این سفر ها جنایات وحشیانه گروه های تروریستی مسلح که از حمایت غربی و منطقه ای برخوردارند را آشکار کرد.

رئیس پارلمان کشورمان نیز در این دیدار با اشاره به اینکه سوریه بیشتر از هر زمان دیگری در آستانه پیروزی نهایی بر تروریسم و حامیان آن قرار می گیرد، نسبت به تقویت همکاری ها بین سندیکاهای سوری و اردنی در مرحله بازسازی ابراز امیدواری کرد.

به نوبه خود أحمد اليعقوب سرپرست  سندیکای پیمانکاران اردن تاکید کرد: سوریه و اردن جسد واحدی هستند و آنچه به ملت سوریه درپی تروریسم وارد شده است آثار منفی سیاسی و اقتصادی و اجتماعی بر اردن را داشت.

سرپرست  سندیکای پیمانکاران اردن نیز نسبت به بازگشت روابط بین دو کشور به روال سابق خود ابراز امیدواری کرد.

أحمد اليعقوب در حاشیه این دیدار به خبرنگاران گفت: هیات اردنی درجریان بازدید از سوریه از فرصت های سرمایه گذاری در این کشور مطلع شد و پس از بازگشت به اردن سرمایه گذاران اردنی را در جریان این پروژه ها قرار خواهد داد.

وی تاکید کرد: یک کمیسیون متشکل از شورای سندیکاهای سوریه و اردن تشکیل شده است.

سرپرست  سندیکای پیمانکاران کشورمان نیز در همین باره توضیح داد: برای فراهم سازی مقدمات جهت برگزاری  کنفرانس عمومی پیمانکاران عرب امسال در دمشق با ریاست اتحادیه پیمانکاران عرب ارتباط داشتيم.

غیاث