زخمی شدن یک شهروند بر اثر حملۀ تروریستی بر منطقۀ عباسیین

دمشق- سانا

امروز، بر اثر هجوم تروریستی با استفاده از بمب هاون بر منطقۀ مسکونی عباسیین در دمشق یک شهروند زخمی شد.

منبع در پلیس به خبرنگاری سانا گفت که تروریست ها بمب هاون را بمباران کردند که بر ساختمان مسکونی در منطقۀ عباسیین سقوط کرد و منجر به زخمی شدن یک شهروند شد همچنان خسارت مادی وارد شد.

منطقۀ عباسیین، در کنار شهرک جوبر واقع است که گروه های تروریستی  تکفیری در آنجا مستقر هستند.

 شنبه گذشته، تروریست ها بر منطقۀ مسکونی عباسیین و باب شرقی و برزه 3 بمب که یکی از آنها موشکی بود، بمباران کردند و در نتیجه خسارت مادی در خانه ها و خودروها وارد شد.