سوری ها اولین کسانی که سر انسان را از گل مجسمه ساختند

دمشق-سانا

یافته های باستان شناسی مشغول از گل  یا خاک رس که در سایت های مختلف باستان شناسی سوریه کشف شده تأیید کارآفرینی صنعتگران سوریه در سطح جهانی و خلاقیت ایشان در این هنر از زمان های ماقبل تاریخ می کند. پس صنعت سفال از سوریه به بین النهرین، آناتولی، فلسطین، لبنان و دیگر نقاط جهان منتقل شد.

دکتر محمود سید معاون آزمایشگاهی و خواننده کتیبه های باستانی در اداره کل آثار باستانی و موزه ها می گوید که گل عبارت است از ذرات بسیار کوچک از آلومینا و سیلیکا همراه با آب. مواد مختلف بر رنگ گل تأثیر می گذارد مانند اکسید آهن که  رنگ قرمز را به گل می دهد، ترکیبات کربن که به گل رنگ خاکستری را می دهد، و ماده آلی که به گل رنگ سیاه را می دهد.

به اعتقاد دکتر سید، کشف سر مجسمه مرد در منطقه بقرص در ویرانه های خانه شماره 17، شاهد بر چیره دستی صنعتگران سوریه است. این سر کشف شده به دوره سنگی مدرن واقع بین 6400-5900 قبل از میلاد بر می گردد و  از گل پخته و به دقت بسیاری کار شده است و از مهم ترین و قدیمی ترین باستان شناسی جهان به شمار می رود که تکامل توانایی های انسانی و تلاش زود او برای به تصویر کشیدن سر به صورت کامل و طبیعی و قوی مستند می کند.

وجود سر انسان با جمجمه به تصویر کشیده نیز دلیل انتشار پرستیدن اجداد در سوریه از نیمه دوم هزاره هفتم قبل از میلاد است.

شاهد أيضاً

مجسمه های باستانی سوری مشغول از سنگ مرمر سفید

دمشق-سانا خداوند تعالی، انگشتان خلاقی و افق وسیعی و لمس هنری را به صنعتگران سوریه …