سعید عقل شاعر و نویسنده بزرگ لبنانی در گذشت

بیروت-سانا

سعید عقل شاعر و نویسنده بزرک لبنانی در سن 102 سالگی از دنیا رفت.

خبرگزاری رسمی لبنان گفت: سعد عقل، یکی از بزرگترین شاعران لبنان و کشورهای عربی وفات یافت.

عقل در سال 1912 در شهر زحله لبنان به دنیا آمد.

شهر دمشق همیشه در قصاید سعید عقل حاضر بود چون شاعر آن را مهد تمدن و خلاقیت و افتخار دید از قبیل: سائلینی یا دمشق (ای دمشق از من بپرس)، احب دمشق (دمشق را دوست دارم)، قرأت مجدک (شکوه تو را خواندم) و یا شام عاد الصیف (ای شام تابستان برگشت).

سعید عقل در خبر نگاری و آموزش کار کرد و در روزنامه های برق- معرض-لسان الحال-الجریده و در مجله الصیاد نوشت. عقل تألیفاتی بسیاری دارد از قبیل: بنت یفتاح-مجدلیه-قدموس و رندلی. در سال 1981 میلادی عقل دیوان شعری به زبان فرانسوی را منتشر کرده است.