تجمع مردمی بزرگانان قبائل در شهر حسکه در محکومیت به تهدیدات متجاوزگرانه رژیم ترکیه نسبت به سرزمین سوریه

حسکه-سانا

شهر حسکه امروز شاهد تجمع مردمی بزرگانان قبائل در میدان “الرئیس” در محکومیت به تهدیدات متجاوزگرانه رژیم ترکیه نسبت به سرزمین سوریه و مخالفت با هرگونه دخالت غیر قانونی در امور کشورمان شد.

خبرنگار سانا اعلام کرد که شرکت کنندگان در میدان “الرئیس” در شهر حسکه با بالابردن پرچم ملی و پلاکارد های که بر روی آن شعارهای حامی ارتش عربی سوریه و مخالف با هرگونه تهدیدات و دخالت خارجی غیر قانونی در امور کشور نوشته شده بود ایستادند.

خبرنگار سانا گفت: شرکت کنندگان از فداکاری های ارتش عربی سوریه که اغلب اراضی سوریه از لوث تروریسم آزاد، و با هرگونه تروریسم و تهدیدات متجاوزگرانه ترکیه نسبت به سرزمین سوریه مقابله نمود، قدردانی کردند.

شرکت کنندگان تاکید کردند که تهدیدات رژیم ترکیه نسبت به اراضی سوریه نقض صریح توافقنامه های بین المللی جهت تضعیف وحدت ملی محسوب می شود.

راما