بازگشت نزد 500 نفر آواره شده توسط تروریست ها به روستاهای خود از گذرگاه الصالحیه در دیر الزور

دیرالزور-سانا

نزد 500 نفر از اهالی دیر الزور که در اثر حملات تروریست ها از خانه های شان فرار کرده بودند ، به روستاهای  وشهرک های خود پس از پیروزی های اخیر یگان های ارتش جمهوری عربی سوریه از طریق گذرگاه الصالحیه بازگشتند.

خبرنگار سانا در دیرالزور یاد کرد که نزد 500 نفر آواره شده توسط تروریست ها از طریق گذرگاه الصالحیه که دو طرف رودخانه الفرات  شرقی وغربی متصل می کند به روستاهای وشهرک های خود بازگشتند.

همچنان به وضعیت برخی از آوارگان جهت خدمت سربازی وفرار از خدمت رسیدگی شد.

شرکت کنندگان در مراسم برگشت به خانه های شان افتخار خود به فداکاری ارتش عربی سوریه تاکید کردند.

حسين

شاهد أيضاً

غذاهای محلی دیرالزور خوش‌مزه که حتما باید امتحان کنیم

دیر الزور – سانا  هر یک از شهرهای کشورمان غذاهای محلی خاص خود را دارند …