یگان های از ارتش و نیروی مسلح تلاش هجوم تروریست ها بر روستاهای حمص را جلوگیری کردند.و شماری از تروریست ها در ادلب و قنیطره را از بین بردند.

استان ها-سانا

واحدهای از ارتش و نیروهای مسلح، تلاش هجوم تروریست ها بر روستاهای ریف حمص را ناکام گذاشتند و تعدادی از آنان را به هلاکت رساندند.

منبع نظامی یاد کرد که واحدهای از ارتش شماری از تروریست ها در روستای الدنانیر شرق حمص را کشتنه و زخمی کردند.

منبع افزود که یگانی از ارتش و نیروی مسلح تلاش ورود  تروریست ها را از دهِ مسیعد به سمت دهِ المسعودیه که واقع نزدیک مرز سوریه و لبنان است،جلوگیری کرد.

منبع اضافه کرد که واحدهای ارتش تلاش هجوم تروریست ها بر ساکنان روستای جبورین در شهر حمص از جهت دهِ ام شرشوح و تل ابو السناسل و مزرعه های هلالیه و بیت رابعه را ناکام گذاشتند و شماری از آنان را از بین بردند.

همچنین یگان های از ارتش و نیروهای مسلح عده ای از عناصر گروهای تروریستی تکفیری نزدیک منطقۀ صنعتی-الرستن و روستاهای عنق الهئی و رحوم شرق حمص را کشته و زخمی کردند و سلاح و تجهیزات آنان را نیز منهدم کردند.

گروه های تروریستی تکفیری در صفحه های اینترنتی اعلام کردند که تعدادی از افراد آنان در کوه شاعر با دست ارتش سوریه کشته شدند.

ارتش سوریه ضربات مهلک به اماکن گروه های تروریستی در ریف ادلب وارد کرد.

و در ریف ادلب،واحدهای از ارتش شماری از تروریست ها در اطراف دهِ سراقب را به هلاکت رساندند.

منبع اضافه کرد که یگانی از ارتش عده ای از تروریست ها در روستای الشغر غرب ادلب را کشته و زخمی کرد.

منبع اشاره کرد که یگان های ارتش تعدادی از تروریست ها در کفر نجد و کورین شمال ادلب و در روستای طلب جنوب فرودگاه ابو الضهور و دهِ سرمین و قمیناس و کفر روما را از بین بردند.

و پریروز،واحدهای از ارتش و نیروهای مسلح شماری از تروریست عا در خان السبل و مشمشان و حمیمات الدایر و ابو الضهور را کشتند و سلاح و خودروهای آنان را نابود کردند.

منبع یاد کرد که یگان های ارتش سوریه تعدادی از تروریست ها در محیط روستای حیلا و الکفیر در ریف ادلب را به هلاکت رساندند و خودروهای آنان که حامل تیربارهای سنگین را منهدم کردند.

همچنین،واحدهای از ارتش و نیروی مسلح شماری از عناصر گروه های تروریستی در روستای الشیخ سندیان جنوب غرب ادلب در مرز سوریه و ترکیه را از بین بردند.

ارتش ضربات مهلک به مواضع تروریست ها در ریف درعا و قنیطره وارد کرد.

از سوی دیگر، یگان های ارتش مواضع تروریست ها در ریف درعا و قنیطره را هدف قرار دادند و بسیاری از تروریست ها که بین آنان سرکرده/گروه فیلق/ و لوای /جسر حوران/را کشتند.

منبع نظامی گفت که واحد از ارتش تعدادی از عناصر گروه های تروریستی در روستای الشیخ مسکین در درعا را به هلاکت رساند.

منبع افزود که ارتش، انبار سلاح و تجهیزات تروریستی در اطراف روستای الشیخ مسکین را نابود کرد.

منبع یاد کرد که یگانی از ارتش و نیروی مسلح شماری از تروریست ها در شهرک بصری الشام در درعا را از بین برد.

منبع هم اشاره کرد که ارتش سوریه مواضع تروریست ها در دهِ معربه شرق درعا را کشت.

همچنین واحدهای ارتش و نیروهای مسلح عملیات خود ضد گروه های تروریستی در روستای الجیزه و النعیمه و عثمان و کفر ناسج و ابطع در ریف درعا را ادامه دادند و عده ای از آنان را کشته و زخمی کردند و سلاح و تجهیزات نظامی نو خودروهای آنان را نیز منهدم کردند.

و در ریف قنیطره، یگانی از ارتش و نیروی مسلح شماری از تروریست ها در مسحره شرق شهرک قنیطره را به هلاکت رساند.

تنظیم های تروریستی در صفحه های اینترنتی آنان اعلام کردند که تعدادی از افراد شان در شهرک الشیخ مسکین در درعا با دست ارتش سوریه کشته شدند.

شاهد أيضاً

انهدام یک پهپاد مهاجم توسط پدافند هوایی ارتش عربی سوریه در نزدیکی پایگاه حمیمیم

لاذقيه-سانا پدافند هوایی سوریه با پهپاد مهاجمی که به پایگاه حمیمیم نزدیک شده بود مقابله …