خاتمی: خروج نیروهای آمریکای از سوریه شکست واشنگتن

تهران-سانا

“احمد خاتمی”، عضو مجلس خبرگان رهبری ایران تاکید کرد که تصمیم به اخراج نیروهای آمریکایی به طور غیرقانونی در خاک سوریه، نشان دهنده شکست های ناشی از ایالات متحده در منطقه است.

خاتمی توضیح داد که توافق رئیس آمریکای “دونالد ترامپ” خروج نیروهایش و استعفای وزیر دفاع “جیمز متیس” از پست خود در چارچوب این خود در ظاهر و نشانه ای از پیروزی مقاومت تنظیم شده است.

خاتمی به دیدار سری ترامپ از عراق  وگفت: این دیدار موسوم به “نماد تحقیر و توهین” انتقاد کرد.