تجمع علمای مسلمان لبنان: خروج آمریکا از سوریه یک اعتراف به پیروزی سوریه است

بیروت-سانا

تجمع علمای مسلمان لبنان تاکید کرد که اعلام دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا به خروج نیروهای آمریکا از سوریه، یک اعتراف به پیروزی سوریه و محور مقاومت علیه تروریسم به شمار می رود.

تجمع علمای مسلمان لبنان با صدور یک بیانیه اشاره کرد که اعلام دونالد ترامپ به خروج نیروهای آمریکا از سوریه، یک اذعان صریح به فایق آمدن سوریه و محور مقاومت بر تروریسم و ناکامی سیاست صهیو-آمریکایی حامی از تروریسم در قبال آن ، است.

راما