شکست پروژه آمریکایی – به قلم محمد كنايسی

محمد كنايسی طی مقاله ای با عنوان « شکست پروژه آمریکایی » که در شماره امروز روزنامه البعث منتشر شد نوشت: بی شک تصمیم آمریکا برای خارج کردن نیروهای نظامی خود یک دستاورد بزرگ برای دولت ملی سوریه بود که سوریه را از خطر و بهای مقابله مستقیم با نیروهای آشغالگر آمریکایی و ابزارهای محلی آنان حفظ کرد.

سوریه همواره بر موضع خود مبنی بر آزادسازی هر وجب از خاک اراضی عربی سوریه از اشغال خارجی تاکید می کند.

ترامپ به خوبی درک می کند که حتما ارتش سوریه و متحدان آن نیروهای اشغاگران را خارج خواهند کرد، ترامب درک می کند که همانگونه سوریه و متحدان آن بر تروریسم تکفیری پیروز شدند، پیروزی در جنگ آینده نیز با سوریه و متحدان آن خواهد بود.

علت اصلی تصمیم ترامپ، شکست پروژه آمریکایی در سوریه و منطقه است.

تصمیم عقب نشینی نیروهای آمریکایی از سوریه، تصمیم بدون آمادگی قبلی نیست، اما اجرای یک رویکرد سیاسی بود. بررسی خارج کردن تعداد زیادی از نیروهای نظامی آمریکایی از افغانستان توسط دولت آمریکا نیز این موضوع را به اثبات رساند.

وقایع نشانگر دروغ بودن سخنان ترامپ در مورد شکست گروه تروریستی”داعش”است، از بین بردن “داعش” هیچگاه هدف اصلی آمریکا نبوده است، آمریکا از “داعش” حمایت  می کرد و ارتش عربی سوریه و غیرنظامیان سوری را هدف قرار داد و مرتکب چندین قتل عام در حق ملت سوریه شد.

غیاث جاویش