روشن شدن چراغ های درخت کریسمس در میدان العباسیین در دمشق + تصاویر

روشن شدن چراغ های درخت کریسمس در میدان العباسیین در دمشق + تصاویر