گروه زبان روسی در دانشگاه دمشق افتتاح شد

دمشق-سانا
دیروز در دانشکدۀ هنر و علوم انسانی در دانشگاه دمشق/گروه زبان وادبیات روسی /افتتاح شد.واین رشته جدید به مجموعۀ زبان های خارجی که در این دانشکده تدریس می شود، پیوست.

 

زززز

 

وزیر تعلیم عالی دکتر محمد عامر الماردینی بیان کرد که نظام آموزش عالی تخصصهای آن را بر اساس نیازهای بازار کار که به زبان روسی نیاز دارد، گسترش می کند و اشاره کرد که با اینکه معدل دانشگاه بالا است ولی اقبال دانشجویان به پذیرش دانشگاهی امسال در گروه زبان روسی بسیار زیاد است.

 

ززز

 

سفیر روسیه در دمشق عظمه الله کولمحمدوف گفت که «افتتاح کردن این گروه دلیلی برای خوشبینی به آیندۀ روابط سوریه و روسیه است و روابط دوستانه بین دو کشور به ویژه   وضعیت کنونی را تقویت می کند».وتأکید کرد که این رویداد مفهوم فرهنگی بزرگی برای گسترش زبان روسی در سوریه دارد چون زبان دلیل اصلی در تقویت روابط دوستانه بین دو کشور است.

 

ز

وی اشاره کرد که «روسیه مواضع خود را در بحران سوریه تغییر نمی کند و به ویژه در تقویت ثبات مردم سوریه ضد هجوم تروریستی برای رسیدن به راه حل مسالمت آمیز بر اساس گفتگوی وآشتی ملی بدون دخالت خارجی است.

 

شاهد أيضاً

دستگيری مرد مسلحی كه به سمت ایست بازرسی نظامی در قدسیا شليك كرد

دمشق-سانا مقامات ذیصلاح مرد مسلحی را که از خودروی خود به سمت یک ایست بازرسی …