اختتام دوره” ساخت و تولید فیلم های مستند “

دمشق- سانا

امروز در موسسه تهیه رسانه ای دورۀ ” ساخت و تولید فیلم های مستند ” با مشارکت 12 کارآموز ازموسسه های ورسانه های مختلف عام وخاص اختتام یافت.

 19101-325x203

طی مراسم اختتامیه  فیلم”امل وحکایه” که شرکت کنندگان در ضمن اولین تجربه خود در  ساخت وتولید فیلم های مستند وکارکردانی نمایش داده شده.

شایان به ذکر است که دورۀ ساخت وتولید فیلم مستند در اوایل ماه جاری  شروع شده ،  ویژگی های فیلم مستند واصول نوشتن سناریو وبنیادهای  اساسی  کارکردانی  وتولید فیلم های مستند ارائه شده است.