نخست وزیر پیشین اسلواکی در پیامی به اروپایی ها: زمان تغییر نگرش شما نسبت به سوریه فرا رسیده است

دمشق – سانا

حموده الصباغ، رئیس پارلمان سوریه در دیدار با یک هیئت اسلواکی به ریاست یان چانو گورسکی نخست وزیر پیشین اسلواکی تاکید کرد که سوریه به فضل فداکاری های ارتش و پایداری رهبری و ملت آن و حمایت متحدان و دوستان آن ، به پیروزی نهایی علیه تروریسم نزدیک می‌شود.

الصباغ در این دیدار از مواضع کشورها و ملت های دوستدار صلح که در کنار حق ایستاده اند، ابراز قدردانی کرد.

رئیس پارلمان سوریه به اهمیت سفر هیئت های اروپایی به سوریه برای کشف واقعیت جنگ‌ تروریستی علیه سوریه افکار عمومی اروپایی اشاره کرد.

در نوبت خود، چانوگورسکی با اشاره به برگزاری ماهانه تظاهرات همبستگی با سوریه توسط سازمان های غیردولتی اسلواکی، تاکید کرد که هیئت اسلواکی به سوریه که گهواره تمدن ها به شمار می رود، برای اعلام همبستگی با آن و ایستادن با ملت سوریه آمده است.

چانوگورسکی بعد از دیدار در مصاحبه ای با خبرنگاران توضیح داد که هدف از این دیدار، ارسال پیام به اروپایی ها است که زمان تغییر نگرش شما نسبت به سوریه فرا رسیده است.