از سر گیری فعالیت واحد نانوایی‌ درعا البلد

درعا – سانا

واحد نانوایی درعا البلد که به علت حملات تروریستی تعطیل شده بود، امروز فعالیت خود را از سر گرفت.

مدیر تجارت داخلی در استان درعا بیان کرد: تعداد واحدهای نانوایی در استان درعا قبل از اعلام پاکسازی استان درعا 25 واحد بود و تعداد آنها به 85 واحد نانوایی رسید یعنی طی جهار ماه 60 واحد نانوایی در استان درعا فعالیت خود را از سر گرفتند.

شاهد أيضاً

انفجار یک بمب جاسازی شده در خودرویی در درعا خسارت های مادی به دنبال داشت

درعا – سانا انفجار یک بمب دست ساز کاشته شده در خودرویی در محله “شمال …