آکادمی سینما یک گام برای یاد گرفتن بنیادهای صنعت سینما طبق روش های عملی وبین المللی

لاذقیه – سانا

آکادمی سینما که “مجلس الشباب السوری” با حمایت از  دانشگاه “تشرین” ودبیرخانه توسعه سوریه راه اندازی کرد، برای یاد دادن علاقه مندان به حوزه سینما طبق بنیاد های آکادمیک خاص صنعت سینما از طریق تعداد از کارگاه های فنی  به مدت دو ماه ونیم، اقدام نمود.

به گفتۀ “یوسف الحایک” هماهنگ کننده در آکادمی:این پروژه آکادمی برای اولین بار در سوریه در شهرستان لاذقیه افتتاح می شود، که مجموعه از اساتید متخصص سوری ، روش علمی خاص آکادمی طبق استانداردهای بین المللی با استفاده از روش آکادمی امریکائی که در یکی از دانشگاه های متخصص امریکائی تدریس می شود، فراهم کرده اند.

از سوی دیگر کار گردان “بشار عباس” استاد سیناریو در موسسه عالی هنرهای دراماتیک سوریه بیان کرد که اهمیت آکادمی از اطلاع کارآموزان  بر اساسیات صنعت هر فیلم سینمایی بر می آید ، وهمچنان براینکه کارآموزان بتوانند جزئیات فیلم سازی از اساتید  آکادمی  یاد بگیرند و همچنین از تجربه های همدیگر استفاده کنند.