“چشم به سوریه” یک رویداد فرهنگی واقعیت را منعکس می کند- فیدیو

دمشق- سانا

در “خان اسعد باشا” واقع در دمشق رویداد فرهنگی”چشم به سوریه” با مشارکت عدۀ از هنرمندان و عکاسان فوتوگرافی از کشورهای مختلف به خاطر عشق ومحبت سوریه گرد هم آمدند، برگزار شد.

11133-305x203

در این رویداد فرهنگی 21 هنرمند وعکاس یک تابلو دیواری به عنوان “چشم به سوریه” ارائه کردند.
این تابلوی دیواری شامل 104 اثر هنری با رنگ سیاه وسفید اجرا شده ، وبه طور تنظیم شده که شکل چشم ادم نشان بدهد.

 https://www.youtube.com/watch?v=3Bs19T2FjoQ