برگزاری نشست “چادر وطن ” به مناسبت چهل و هشتمین سالگرد  در  شهرک خراب الشحم در ریف درعا

درعا-سانا

نشست  ” چادر وطن ”  به مناسیت مناسبت چهل و هشتمین سالگرد  و پیروزهای ارتش عربی سوریه  در شهرک خراب در حومه درعا در میدان این شهرک راه‌اندازی شد.

محمد الخوانده  یکی از  بزرگان قبیله های حوران ب تاکید کرد: ما به پیروزی های ارتش عربی سوریه در جنگ علیه تروریست ها افتخار و از فداکاری های قهرمانان ارتش مان قدردانی می کنیم.