حومه شمالی حماه: ناکامی تلاش تروریست ها برای نفوذ به سوی نقاط ارتش 

حماه-سانا

یگان های ارتش جمهوری عربی سوریه با گروهک های تروریستی که تلاش برای نفوذ به سوی نقاط نظامی مستقر در حومه شمالی حماه در اطراف منطقه غیرنظامی داشتند، مقابله کردند.

گزارشگر سانا در حماه اعلام کرد: یگان از ارتش تلاش گروهک تروریستی برای نفوذ از شهرک لطامنه واقع در شمال استان حماه به حدود 35 کیلومتر به سوی نقاط نظامی ارتش در منطقه زلاقیات در جنوب غربی شهر، را ناکام گذاشت.

گزارشگر توضیح داد: ارتش جمهوری عربی سوریه با استفاده از تسلیحات مناسب، با این گروهک تروریستی مقابله کرد و اغلب افراد آن را کشته و زخمی کرد.

گزارشگر در ادامه گفت: یگان ارتش ضربات توپخانه ای دقیق را بر محورهای حرکت و نفوذ گروهک های تروریستی در تل صخر واقع در شمال غرب استان حماه به حدود 30 گیلومتر وارد کرد و تعدادی از افراد آن را کشته و زخمی کرد.

 

نیرمین خلیل